Pelet Yakıtları
Ürününün Açıklaması


 

 STOKERLİ KAZANLARIN HEPSİNDE YANAR
PELET YAKIT

KÖMÜRE ALTERNATİF YAKIT
HAVA KİRLİLĞİNE SON
MİNİMUM 4.500 KCAL
KÖMÜRE GÖRE %35 YAKIT TASARRUFU
%90 VERİM
%02 KÜL ORANI
KAZAN TEMİZLİĞİNE SON
YAKITA SERVET ÖDEMEYE SON
UCUZ KALORİFER YAKIT ... 

KULLANIM ALANLARI :  

Evlerinizde, İş Yerlerinizde, Fabrikalarda, Otellerde, Pansiyonlarda, Sitelerde, Apartmanlarda, Özel ve Müstakil Yerleşim Birimlerinde, Villalarda Kısacası;Isı Gerektiren Tüm Alanlarda Pelet Yakıtlarını Kullanabilirsiniz.

 

 

 

 • çevre dostu
 • külü çok az %2 (bir ton peletin külü sadece 20 kg)
 • havayı kirletmez
 • verimi yüksek %90 (kömürün verimi %65)
 • kalorisi yüksek 4.500-5.000 kcal arası
 • curuf oluşturmaz
 • yanma potasına zarar vermez
 • helezon sıkıştırmaz
 • redüktör dişlisini kırmaz
 • hava ihtiyacı kömürün % 20 i kadardır
 • kazan dairesi toz duman olmaz
 • redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar
 •  

  Ahşap pelet temiz, karbondioksit üretmeyen, kullanışlı bir yakıt türüdür ve genellikle herhangi bir yapışkan veya katkı maddesi kullanılmadan yüksek basınç altında sıkıştırılan talaş ve odun yongasından üretilir.
   

   

  Avrupa'nın İzlediği Politika
  Avrupa Birliği, bu konudaki politikası çerçevesinde biyoyakıtın hem ısıtma hem de elektrik sektöründeki  pazar payının geliştirilmesini desteklemektedir. Çünkü peletler hem iklim ve çevreyle ilgili hedeflere katkıda bulunmakta hem de ithalat bağımlılığını azaltıp, yerel ekonomileri desteklemektedir. Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi kendilerine elektrik ve ısı üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak yönünde iddialı hedefler koymuşlardır; 2020 yılı itibariyle elektriğin yüzde 21'i, ısının da yüzde 20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi hedeflenmektedir. Aralık 2008'de, Avrupa Parlamentosu tarafından yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi konusunda yeni bir yönerge kabul edilmiştir. Alınan kararlara göre Avrupa Birliği'nin 2020'de gayrisafi enerji tüketiminin en azından yüzde 20'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmiştir. Bu yönerge ayrıca her üye ülke için yüzde 10 ve yüzde 49 arasında değişen özel hedefler de belirlemiştir.
   

  Başka önemli politika inisiyatifleri Avrupa Biyoyakıt Eylem Planı - COM(2005) 628 final - ve yönergenin binaların enerji performansına göre yeniden düzenlenmiş halidir. Biyoyakıtın AB'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında stratejik bir rolü vardır ve ahşap peletler de bu hedef için anahtar bir konumdadır.

   

  Pelet Hammaddeleri
  Pelet pazarının ilerideki gelişimi için hammadde meselesi ve ücretlendirme politikası önem taşımaktadır. Bugün pelet için ana hammadde talaştır. Ancak, mevcut talaş kaynakları için gittikçe artan bir rekabet ortamı söz konusudur. Bir çözüm Çin, Rusya veya Güney Amerika'dan talaş ithal etmek olabilir. Ancak, sürdürülebilir ormancılıkla ilgili kaygılar ve uzun nakliye rotaları tüketici güveni ve kamu desteğinin kaybına yol açabilir. Diğer bir seçenek ise başka hammaddeler kullanmak olabilir. Kamış, saman, Çin kamışı veya diğer enerji ürünleri -sözde "agri-pelet" (tarımsal-pelet) oluşturlar- gibi tarım ürünleri ve kalıntıları geçtiğimiz yıllarda pelet topluluğunun ilgi odağı olmuştur. Ne yazık ki tüm bu ürünleri odun kadar temiz yakabilmek kolay değildir. Bu yüzden, mevcut emisyon yasalarından dolayı, agri-peletlerin büyük miktarlarda kullanılabilmesi için önemli ölçüde ürün gelişimi gerekmektedir. Başka bir gelecek vaat eden seçenek de odun çırpı, tomruk veya kısa rotasyon ürün ormanı gibi diğer orman kalıntılarıdır. 

   

   

  Silindir biçimindedir ve çapı genellikle 6-10 milimetre arasında, boyu ise 10-30 milimetre arasında değişir. Oldukça standardize edilmiş ve yüksek yoğunluklu bir yakıt olan pelet,  evlerden büyük fabrikalara elektrik ve ısının düşük maliyetli bir biçimde ulaştırılması ve otomatik olarak işletilmesine olanak tanır. Gittikçe büyüyen pazar payı ile beraber, Avrupa ve ötesinde, özellikle ısıtma sektöründe olmak üzere biyoyakıt kullanımını artıracak anahtar teknoloji olma özelliğini taşır. Peletler aynı zamanda yerel kaynakları kullanmak için mükemmel bir yöntem olmakla beraber CO2 azaltımına da somut bir katkı sağlar.

   

   

   

   

  Pelet Yakıtlı Sistemlerin Avantajları

  1.Odun pelet yakıtlar fosil yakıtlara göre çok daha ucuzdur.

  2.Yenilenebilir bir kaynaktır, kendi öz kaynaklarımızdan beslenir.

  3.Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.

  4.Odun peletlerinin nakliyesi çok kolaydır, ferdi sistemler için paket halinde satın alınabilir veya merkezi ısıtma sistemleri için, tıpkı mazot tankerleri ile kalorifer yakıtlarının binanın deposuna bir hortum ve pompa sistemi ile nakledildiği gibi, nakledilerek depolanabilir.

  5.Odun peletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biyokütledir.

  6.Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile, kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.

  7.Yeni teknolojili pelet yakma sistemleri otomatik yakıt beslemelidir; bu, daha düşük işletme giderleri ve konfor demektir.

  8.Odun peletlerinin maliyeti kolaylıkla artış göstermez. Zira ithal değildir, dış ekonomi ve döviz dalgalanmalarından etkilenmez.

  9.Odun peletleri çok yüksek sıcaklıkta yanar. Bu nedenle katı veya gaz atık ürün oluşumu çok düşüktür. 18 kiloluk bir torba pelletin külü sadece 85 gramdır.

  10.Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.

  11.İçerdiği nem oranı % 10?un altındadır. Bu oran odun yakıtlarda en az bir katının üzerindedir. Düşük nem oranı yanma veriminin yüksek olmasının dayanaklarından biridir.

  12.Klasik katı yakıtı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir (hermetik kombilerde olduğu gibi).

  Bir Pelet Yakıtlı Soba veya Kazanın İşletim SistemiBir pelet sobada genel olarak şu komponentler vardır :

   

   

  Pelet yakıcıların bir yakıt haznesi vardır, yaklaşık olarak 20 kg pelet alır.  Peletler otomatik olarak, bir burgu sistemi ile yanma odasına taşınır ve ateşle temasıyla birlikte yanmaya başlar. Basit bir elektronik ateşleyici, ateşi yakar. Yakıt besleme sistemi, ısı çıktısının ölçüm değerleri tarafından komut alır, harici bir kadranda bu izlenebilir. Yanma havası, yanma odasına doğrudan bir egzos fan yardımıyla, mükemmel bir hava/yakıt karışımı sağlanarak, azami verim sağlayacak oranlarda iletilir. Taze hava, ısı eşanjöründen geçerek ve fan üfleme gücüyle odanın içine itilir, bunlar, hızını ayarlayabileceğiniz fanlardır.Ayrıca, ısı, cam kapısından da yayılır. Bu ikili etki, gerçek ortam ısını ve buna paralel olmayan ısıl verimliliğini temin eder.