2- TAVALARDA FESLEGEN, DOMATES, LAHANA YETISTIRICILIGINDE
Ürününün Açıklaması

TAVALARDA FESLEĞEN, DOMATES, LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE QEMISOYL MG 3 GRANO B UYGULAMASI :

Bitkisel Üretimde kullanılan Kültürel Tekniklerin, son üç dönem boyunca gözle görülebilir ve hızlı değişiklikler meydana getirdiği gözlenmiştir. 

Bu Teknolojik değişimlere paralel olarak, toprakta, Geleneksel Yetiştiriciliğin yerine koymak için az ya da çok durağan desteklerin veya dayanakların kullanımı konusunda gelişmeler olmuştur. 

Güncel tecrübelerimiz, Bitki Besin maddeleri ve bunun Tarımda kullanımı konusunda; yeni kimyasal maddeler gibi yeni Kimyevi Gübreler Mevsimsel ve belirli özel ihtiyaçlara daha uygun bir yetiştiricilik yapma konusunda yeni imkanlar sunmuştur. 

Zor koşullarda Yetiştiricilikte Teknik olarak başarıya ulaşmak için kimyevi gübreler ve destekler baş rol oyuncularıdır. 

Destek ; Bir tavada yetişen bitkilerin köklerinin yayıldığı alandaki suni veya doğal fiziksel ortamdır ve sınırlı bir hacimdedir. 

Almacigoslar için karışımı seçerken veya iyi bir destek hazırlarken aşağıdaki koşullarda ve hatta ince bir tekstürde olmasına dikkat edilmelidir ; 

1) Burada oluşan gözenekler gibi partiküllerin boyutunu da ; bitkiciğin yetiştirilmesini de etkiler, çünkü Radiküler (Kök Bölgesi ) Havalandırma köklerin metabolik aktivitesini sürdürebilmesi ve gelişimi için köklerin istediği oksijeni geçici de olsa bir eksiklik olmadan alması gerekir ve Su tutma da bunun için gereklidir. - Havadaki taneciklerin boyutunun istikrarlı olması ; Optimum Porozite Yüzdesi %10 - 30 arasındadır. 

1) Su tutma Kapasitesini sürdürmenin bitki tarafından kolayca sağlanması, sulama ile desteğin saturasyonundan sonra ve Drenajın ardından 10cm.'deki metrik bir gerilimin olması, 

- Yüksek Katyon Değişim Kapasitesi (CCC), desteğin birim ağırlığı tarafından çekilmiş olabilen Toplam Değişebilir Katyonlardır. 

- Su ile yıkanmayan besinlerin iyi bir şekilde tutulmasını ve bitkinin bunlara ihtiyacı olduğunda hazır olmasını sağlar ve QEMISOYL Katyonik Değişim Kapasitesini arttırır. 

Bitkinin Kök Sisteminin Gelişimini sağlayan ve sonuç olarak porozitenin (kısmen) tıkanmasına neden olan Desteğin (Ortak Tavalarda) kompaktlaşmasını önlemek. 

QEMISOYL isimli ürün, çapraz bağlı Akrilik Amid Co-Polimer bir üründür, modifiye olmuş çok absorbant özellikte olduğundan her tip toprakta su tutma kapasitesini mükemmel bir şekilde arttırarak , hatta Saturasyon artış problemine de neden olmadan bitkilerin düzenli bir şekilde sulanmasına olanak sağlar. Tarımsal Sulamada, bir QEMISOYL tanesi, kendi ağırlığının 150 - 200 katına karşılık gelen bir hacimde su çeker ve bu taneciğin kullanım süresi, 4 - 6 yıldır. 

Polimer, bunların dışındaki olaylara da neden olur. Dayanağın neden olduğu olaylar aşağıdaki gibidir ; 

2) Taneciklerin genleşmesiyle dayanağın porozitesi artar ve zaman içinde bu sabitleşir. Bu genleşme ve daralma (büzülme) havalandırmanın artmasını sağlayan bir harekete neden olur. 

3) Su tutma kapasitesini koruyarak bitkilerin kolaylıkla su temin etmesini sağlar. 

4) Yüksek düzeyde Katyon Değişim Kapasitesine sahiptir, hatta bu düzey Turba Topraklarda olduğundan daha da fazladır, 

5) Desteğin sıkışıp sertleşmesini önler, 

6) Nem yetersizliği nedeniyle bitkiciğin strese girmesini önler ve Sulama Aralıklarının fazlasıyla azalmasını sağlar, 

7) Bitkiciğin, Sağlıklı ve Kuvvetli bir şekilde gelişmesini sağlar, 

8) Yüksek düzeyde bir büyüme hızı sayesinde üretim döneminin %25-30 kısalmasına imkan sağlar, 

AMAÇ 

Farklı miktarlardaki QEMISOYL "B" desteği uygulamasına karşı Lahana, Fesleğen ve Domates fidelerindeki davranışı gözlemlemek. 

Bu çalışmada, daha önce belirtilen olumlu özelliklerin doğruluğunu denemek, kanıtlamak ve yararlarını (eğer varsa ) gözlemek amaçlanmıştır. 

Kullanılan taneciklerin boyutları aşağıdaki gibidir ; 

B = 0 - 1 mm. (Orta boylu taneler), 

MATERYAL ve METOD 

Deneme Yeri = Gorina Deneme İstasyonu (501 ve 149), 

Koordinatlar = 34° 54' Güney Enlem,
58° 02' Doğu Boylam, 

Deniz Seviyesinden Yüksekliği = 20m. 

DENEME METODU 

Her bir kilo Desteğe, Farklı miktarlardaki QEMISOYL "B" ürünü bütün tavsiye edilen miktarların üzerinde (yani 1Kg. QEMISOYL / m3 Destek Ölçüsünün üzerinde ) karıştırıldı. Bu da 1,6 Q / Kg. desteğe karşılık gelir. 

Tohum ekimi anında Homojen Karışım sağlanmıştır, her bir çeşit (varyete) ve uygulanan her bir QEMISOYL miktarı için bir Speedling ayrılmıştır. Sadece destekle beraber Üç Şahit Referans olarak alınmıştır ; 

 

DOMATES için 
Bt= Şahit, 
B1= 2gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B2= 5gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B3=10gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B4=15gr. Q/ Kg. Dayanak
FESLEĞEN için 
Bt= Şahit, 
B1= 2gr. Q / Kg. Dayanak, 
B2= 5gr. Q / Kg. Dayanak, 
B3 = 10gr. Q / Kg. Dayanak, 
B4 = 15gr. Q / Kg. Dayanak,

 
LAHANA için Bt= Şahit, 
B1= 2gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B2= 5gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B3=10gr. Q/ Kg. Dayanak, 
B4=15gr. Q/ Kg. Dayanak,


DESTEĞİN KOMPOZİSYONU 

Organik Kompost Karışımı = 100dm3 , 

Turba = 28dm3, 

Toplam = 128 dm3, olup bu da 0,128m3, 

 
QEMISOYL "B" 2gr. / Kg. Destek, 
5gr. / Kg. Destek, 
10gr. / Kg. Destek, 
15gr. / Kg. Destek,


EŞDEĞERLİLİK 

Bir Kilogram Desteğe, 2gr. QEMISOYL, bu da 1,2 Kg. Q / 1m3, Desteğe karşılık gelir ve bu da her bir fideye 0,015 QEMISOYL (Speeding Hücresi) anlamına gelir. 

Bir Kilogram Desteğe, 5gr. QEMISOYL, bu da 3Kg. Q / m3 Desteğe karşılık gelir ve her bir fideye 0,038 QEMISOYL anlamına gelir. 

Bir Kilogram Desteğe, 10gr. QEMISOYL, 6Kg. Q / m3 Desteğe karşılık gelir ve bu da 0,076gr. QEMISOYL fide başına demektir. 

Bir Kilogram Desteğe, 15gr. QEMISOYL ise 9Kg. Q / m3 Desteğe eşdeğerdir ve bu da fide başına 0,015gr. QEMISOYL demektir. 

DENEME TAKVİMİ 

27 / 11 / 98 - Speedling'e Tohum Ekimi, 

02 / 12 / 98 - Lahana ve Fesleğenin Çimlenmesi (Tohum ekiminden itibaren 5 gün ), 

03 / 12 / 98 - Domatesin Çimlenmesi (Domatesin Ekiminden itibaren 6 gün ), 

18 / 12 / 98 - Şaşırtma İşlemine hazır hale gelmiş Domates (Tohum Ekiminden Şaşırtma İşleminin başlangıcına kadar 21 gün ), 

05/ 01 / 99 - Şaşırtma İşlemine hazır hale gelmiş (Tohum ekiminden şaşırtma işleminin başlangıcına kadar 39 gün ), 

25 / 01 / 99 - Satışa Hazır Fesleğen (Tohum ekiminden şaşırtma işleminin başlangıcına kadar 59 gün), 

GÖZLEMLER = Günlük olarak izlemek, bize QEMISOYL ilavesiyle B1, B2,B3'te köklerde görülen hızlı gelişimin aynısının bitki boyunun uzamasında da ve bunun homojen bir şekilde meydana geldiğini belirleme imkanı verdi. 

Örnek = 04 /01/99, tarihindeki bir gözleme göre B1'de (Tohum ekiminin 38.günü) aşağıdaki veriler elde edilmiştir ; 

9) h = Fide Boyu = 38 cm. 

10) l = Kökçüklerin Uzunluğu = 16cm. 

FESLEĞEN = B3'te boy uzamasında fazla bir artış ve homojenlik görülmüştür ve Polimersiz olan kısma göre büyük oranda bir boy artışı olmuştur, B4 ile kıyaslandığında, bu artış B4'deki kadar değildir ama tavsiye edilebilir. Büyüme hızının alışılmıştan ve Şahit Bitkilerden daha fazla olduğu kaydedilmiştir. 

LAHANA = B1, B2, B3, B4'teki uygulanan miktara göre Büyüme artışı ve bunların içinden en başarılı olanının B4 olduğunu, bu durumun aynısının Homojenlik, Büyüme Hızı ve Bitkinin kuvveti açısından da B4'te bir üstünlük olduğunu göstermiştir. 

GÖZLEMLER = Domates FAA 144 Gabriela Orijin Hazera 

2 ay boyunca gözlemler devam etmiş olsa da, 18 / 12 / 89 günü fideler şaşırtma için Yaprak sayısı, Bitkinin Kuvvetli Oluşu, Renk ve Sağık açısından Optimum Şartları ( Tohum Ekiminin 21.günü ) göstermişlerdir ki bu da tohum ekiminin 3 hafta sonrasına rastlar. 

Bildiğimiz gibi bu 4 - 6 yaprağın oluşması, dört hafta gibi geç bir sürede olur (Bu da Şaşırtma zamanına denk geliyor demektir ) ; sıcak iklimin olduğu yerde ve 6. - 8. haftada sıcaklıkların daha düşük olduğu zaman QEMISOYL ygulayarak bu süre 7 gün daha kısaltılır. 

Büyümenin tamamında normale göre % 25 oranında bir zaman tasarrufu sağlar. 

ROYAL SWEET ORİJİNLİ GENOVESA ÇEŞİDİ LAHANA 

Yetiştiricilik Dönemi = 70 - 80 gündür. Denemenin 60. gününde, Fideler Yükseklik, Renk, Yaprak Sayısı ve Büyüklükleri, Bitkinin Kuvveti ve Sağlık Bakımından Satışa çıkmak için gerekli olan şartlara sahip olmuşlardır. 

SONUÇLAR = Bu denemede, Polimerin toprağı iyileştirici özelliği sayesinde çok daha hızlı bir büyüme hızına erişmesini sağlayarak kuvvetli bir kök gelişimine zin verdiğini, bu sebepten de tohum ekiminden fidenin oluşumuna kadarki aşamanın yaklaşık olarak %25 oranında kısaltılmasına ve iyi bir şekilde yetişmiş ve sağlıklı fidelerin elde edilmesine imkan sağladığı yeniden kanıtlanmıştır. Bu durum, bize bu ürünün uygulanmasının fide üretimi için aynı kapasitedeki tesislerde yıl boyunca fide üretimine daha elverişli bir gelişim sağlayacağını düşündürür.