1. Topraga Faydalari
Ürününün Açıklaması

Tüm topraklar yeterli derecede Katyon Değiştirme Kapasitesine (C.E.C. ? toprağın besin ve nem tutma ve ihtiva etme kapasitesi, toprak takviyeleri gerektirmesi). Nem ve yağmur bir çok toprak içinde çok hızlı bir şekilde hareket eder ve besin maddelerini zeminin derinliğine ve potansiyel olarak yer alt su seviyesi içine taşır.

QEMISOYL ?ün toprağa verilmesi ile, toprak yapısı ve su tutma şartları toprağı gevşeterek iyileştirecek, yıkama tesirini düşürecek, ve köklere olan bitki ve besin maddesi tedarikini artıracaktır.

Esasa itibarıyla iki tip toprak mevcuttur: 
A.        Kaba Topraklar ? (Kum , çakıl) Bunlar çok düşük bir C.E.C değerine sahiptir, ve bu sebeple de hemen hemen yok derecesinde besin maddesi tutma özelliğine sahiptir. Bu eksiklik durumu, su ve besin maddelerinin bitkilerden hızla geçmesine neden olur ve bu nedenle bitkilerin bunları yakalamasını önler. Böyle bir durumda, QEMISOYL kumlu toprağın bir araya gelmesine yardımcı olarak, toprak içinde su kaybını önler ve bitki kökleri için daha fazla suyun kullanılabilir olmasına yol açar.

B.        Ağır Topraklar ?(şist, kil)Bunlar daha iyi bir su tutma özelliği gösterirler (suyun %75?ine kadar kısmını tutabilir) ve sıkı toprak yapısına sahiptirler ve daha az drenaj olmasını sağlarlar. Böyle bir durumda Qemisoyl tanecikleri emme suyunu alarak şişer, toprağın yapısını açarlar ve bitki sisteminin daha iyi bir şekilde havalandırılmasına ve/veya daha iyi drenaja yol açan toprak sıkılığının azaltılmasına yol açarlar.