5-Kemisol su tutucu Uygulamalar
Ürününün Açıklaması

1. Ağaçların ve Funda/Çalılıkların Ekimi
QEMISOYL un ağaçlar, funda / çalılar ve yıllık fidanlar için kullanılması birbirinden farklıdır. Ağaçlar ve fundalar için tatbikat ya ıslak veya kuru olabilir; yıllık fideler için ise mutlaka sulu yapıda olmak zorundadır.

QEMISOYL , her tür ağaç ve funda ile uyumludur. Bu güne kadar, turunçgiller, tropik meyveler, güller, kamelyalar ve diğer bir çok bitki için mükemmel neticeler elde edilmiştir.

Not:    QEMISOYL , köklerin bozunarak çürümesine veya toprakta durgunlaşmaya yol açmaz.

Önerilen Dozlar:

           

Aşağıdaki tablo, kök topu / kabının çapının 2.5 ve 5 kez daha büyük olan yuvarlak deliklerin dolgusu karıştırmak için gerek duyulan QEMISOYL miktarını göstermektedir.

Kap Büyüklüğü

2.5 kat (çap)

5 kat (çap)

1 gal / 3.8 lt

1/3 bardak

½ bardak

3 gal / 11.4 lt

1/2 bardak

1.5 bardak

5 gal / 19 lt

5/8 bardak

3.5 bardak

15 gal / 57 lt

1.75 bardak

7.75 bardak

Mesela, çaptan 5 kez büyük, fakat kök topu veya kaptan daha derin olmayan bir kazı yaptığınızda;

1.         Hesaplanan QEMISOYL dozunu deliğin tabanına yerleştirin ve toprak ile serbestçe harmanlayıp karıştırın. 
2.         Polimeri genişletmek için deliği su ile doldurun.
3.         Bitkiyi deliğe yerleştirin ve her zamanki gibi toprak ile doldurun. Su stresi nedeniyle ölüm oranının yüksekliğinin yaygın görüldüğü yerlerde, ağaç etrafını doldurmakta kullanılan toprak, 11 feet küp başına 1 lb veya metre küp başına 1.5 kg QEMISOYL ile muamele edilmelidir.
4.         QEMISOYL  un sağladığı hazne dolu olmasını sağlayıncaya kadar su ile ıslatın. Kuru polimeri kullandığınıza, aşırı dozlama olmamasına dikkat edin. Eğer bu durum oluşur ise, polimer şişeceği için bu durum ciddi toprak çatlamalarına ve hatta bitkinin topraktan dışarı atılmasına neden olabilir. QEMISOYL  un 1 oz luk miktarının 2 galon = 30 gram QEMISOYL 6 litre su emebileceğini hatırda tutunuz. 
            
Alternatif olarak, Albümin sulu biçimde tatbik edilebilir. Bu işlem, kumlu topraklara tatbikat yapıldığı zaman maksimum miktarda suyun temin edilebilir olmasını sağlar. Dozlama seviyesi, kullanılmakta olan kabın büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tablo, saksı bitkilerine ait önerilen dozu gösterir.

Kap Büyüklüğü

Oz olarak doz

Kg olarak doz

6? / 15 cm

17 oz

0.5 kg

8? / 20 cm

100 oz

3 kg

12? / 30 cm

350oz

10 kg

Özel Uygulama:      
Ormancılık için faydalı bir teknik, yaklaşık 1 inç = 2.5 cm kalınlıkta su geçirmez bir jel tabakası yerleştirmektir. Bitkileri içinde bulundukları kaptan çıkarın ve jel üzerine yerleştirin. Bitkiler bu durumda normal yollarla dikilebilir veya ilave su gerektirmeksizin bir hafta süre ile jel yatağı üzerinde bir hafta süreye kadar bekletilebilir.

Önerilen Ürünler:
Kumlu topraklarda kullanımı önerilen ürün QEMISOYL B ve ağır topraklarda iseQEMISOYL A ürünüdür.

2. Bitkilerin Nakledilmesi 
Bitkilerin uzun mesafelere taşınması, sulu QEMISOYL şeklinde su temin etmek suretiyle basitleştirilebilir. Burada da QEMISOYL , sızdırma olmaksızın bitkilerin gerek duyacağı suyu temin eder ve ilave olarak, bir aya kadar bir süre için ilave sulama gereği olmayan bir kolaylık temin eder.
            
            Önerilen Dozaj:
            Su sızdırmaz tipte bir kutunun dibine, 1 oz kuru QEMISOYL u 1.5 galon suda veya 10 g kuru QEMISOYL u 2 litre suda karıştırarak elde edilen sulandırılmış QEMISOYL ün 1 inç = 2.5 cm lik tabakasını yerleştirin.

Bitkileri saksılarından çıkarın ve kök topu hala yerinde bozulmamış iken jel üzerin eyerleştirin. İlave bir kararlılık için, kök topu etrafına bir karton veya diğer bir gözenekli malzemeden mamul bir tabaka sarın. Bu işlem, taşımada bitkiyi muhafaza eder ve sonrasında çıkarılmasını ve ayrılmasını kolaylaştırır. 

Eğer çıplak köklere sahip bitkiler taşınacak ise aynı metot burada da kullanılabilir. Kökün iyi bir havalanmasını temin etmek için jelin nispeten sağlam ve sıkı yapıda olmasını sağlayın. Bitkiler daha sonra her kökün etrafına gözenekli bir malzeme sarmak suretiyle desteklenebilir. Çıplak köklü bitkilerde 14 güne kadar varan bir tazelik elde edilebilir.

            Önerilen Ürün:
            Qemisoyl A.

3.Gübreler
Çözünmüş gübreler, QEMISOYL ile kombinasyon halinde toprakta yavaş bırakma özellikleri gösterir. Nispeten serbest iyon değişimi nedeniyle,QEMISOYL çözünmüş gübreleri ve besin maddelerini aynen su gibi kolayca emer, depolar ve serbest bırakır, böylece hem gübrelerin (özellikle azot) ve diğer önemli besin maddelerinin yıkanarak atılması şeklindeki kayıpları azaltır.

Ancak, tuz miktarları ile QEMISOYL un su tutma kapasitesi azalacaktır. Aşırı mineral konsantrasyonları, kapasiteyi o denli azaltır ki, QEMISOYL un dozunun artırılması ihtiyacı doğar. QEMISOYL u etkileyen ana kimyasal maddeler demir, fosfat ve kireçtir. Bu ve diğer tuzların yüksek konsantrasyonları ile, QEMISOYLun optimum su tutma kapasitesini temin etmek için genelde kullanılan miktarının dört kez artırılması gerekli olabilir. Bu sebeple, belli bir besi maddesi ile hangi su tutma kapasitesinin elde edileceğini tespit etmek önerilir. Gübrelerin normal dozlama seviyelerinin genelde QEMISOYL uyumu açısından kabul edilebilir seviyeleri aşmayacaktır.

Ancak,QEMISOYL konsantre gübre ile asla karıştırılmamalıdır. Yavaş bırakan tipler tercih edilir. QEMISOYL taneciklerinin tuttuğu besin maddeleri, bitkiye nispeten yavaş bir şekilde verilir. Yüksek yağmur durumunda, bunlar polimer içinde kalır ve yıkanıp atılmazlar. Bu etki, besin harcanmasının bir problem olduğu yerlerde iyi bir avantaj olarak kullanılabilir.

Bu sebeple QEMISOYL , büyüme ve su stresine karşı koruma sağlayacak olan arazilerde, toprak için bir su ve besin maddesi deposu olarak hareket eder.QEMISOYL u ile muamele edilen gübre formüllerinde %40-50 oranında daha az besin maddesi yıkanarak atılması gözlenmiştir.

Önerilen Doz ve Ürün:
Kuru Formül: Kuru QEMISOYL B veya C yi, yavaş bırakan tipte bir gübre ile %1-2 oranında karıştırın. Daha sonra kombine ürünü toprağa tatbik edin.

Sulandırılmış Formül- QEMISOYL u A ürününü bir gübre çözeltisine karıştırın ve su çekmesi için 60-90 dakika izin verin. Daha sonra, toprak ile iyice karıştırın.

4. Toprak Ortamı 
QEMISOYL , kaplar içinde büyütülen bitkiler için özel toprak ortamı ile harmanlanabilir. Su besleme ve havalandırma artar ve kompost maliyetleri azalır.

            Önerilen Doz:

Toprak Ortamı

Feet Küp Başına Oz

Metre küp başına kg

Kompost

2 oz

2 kg

Turba yosunu

1 oz

1 kg

Önerilen Doz: 

Daha düşük genişleme özellikleri nedeniyle, QEMISOYL B ürünü daha iyi bir bitki kararlılığı sağlar.

5.   Kuru Yaprak Örtüsü 
Sığ köklere sahip ağaç ve fundalıkların etrafına, yüzey suyu kaybını azaltmak ve sığ kök sistemini beslemek için kuru yaprak ve dal örtüsü sermek yaygın bir uygulamadır. QEMISOYL , su tutma sağlamak ve yaprak örtüsünün yerinde kalmasını sağlamak için kullanılabilir.

QEMISOYL Örtüsünün kullanılması, buharlaşma kayıplarını %90 oranına kadar azaltabilir. Başlangıçtaki su tüketildiğinde, QEMISOYL u bir sonraki yağmur veya sulama esnasında suyu tutar ve su azalması ihtimalini düşürür. Bazı hallerde, %80e kadar daha az su gerekli olacaktır.