16- Qemisoyl Un Etkinligini Azaltan Faktörler
Ürününün Açıklaması

1.  pH 
Suyun pH değeri, 5 ila 10 aralığında emme potansiyeli üzerinde çok az bir etki gösterir. Bu noktada, pH değerinin suyun tuz konsantrasyonunun bir ölçütü olmadığı ve nötral bir pH değerinin, mutlaka suyun yüksek tuz miktarı içermediği anlamına gelmediği hususlarını hatırda tutmak gereklidir. %8?lik bir Kalsiyum Klorür çözeltisinde şişme özelliği 10 kat daha azalır. Yüksek seviyelerde Demir ve Alüminyum mevcut olduğu zaman, polimer üzerinde bir harici cidar meydana gelir ve bu cidar su tutma kapasitesini büyük çapta azaltır. Bu sebeple, Tropik kırmızı topraklarda asidik şartlar altında yüksek miktarda serbest Alüminyum ve Demir mevcut olması nedeniyle, bu topraklarda QEMISOYL kullanılması önerilmez.

2.   Kaynayan Su 
QEMISOYL , kaynayan su ile kısa bir temas etmesi halinde bundan pratik olarak etkilenmez. Uzun süreli bir temastan sonra ise, belli derecelerdeki hidrolizQEMISOYL un performansı üzerinde sınırlı bir tesire sahip olacaktır.

3.  Bakteri Bozunması 
Polimerin bakteri bozunmasına karşı kararlılığı, bir çok faktöre bağlıdır. Aerobik şartlar altında, çok az bozunma gözlenir, ve polimerin en az 5 sene süre ile iyi bir şekilde işlev görmesi beklenir. Anaerobik şartlar altında ise, tropik demir/alüminyum ortamlarında mevcut olan sülfat indirgeyen bakterilerin tesiri ile oluşan demir-2 iyonları ile polimer parçalanabilir. QEMISOYL gibi süper emici polimerler, bu tip bir bozunmaya karşı çok hassastırlar, çünkü demir QEMISOYL un çapraz bağlantı köprülerini parçalayarak etkinliğini azaltır.

4.  Mor Ötesi (Ultraviole)  Işık
Polimerin mor ötesi ışınlara maruz kalması 6 ay içinde parçalanmasına yol açar. Bu sebeple, QEMISOYL un toprak ortamı içine dahil edilmesi gereklidir.

5.  Sudaki Tuz Miktarı 
Su emme kapasitesi, suyun kalitesine göre değişecektir. Sudaki tuz miktarı,QEMISOYL un su emme kapasitesini zehirleyici yönde etki yapar. 
Destile Su                              Ağırlığının yaklaşık 500 katı
1 g/lt tuz                                  Ağırlığının yaklaşık 150-200 katı
4 g/lt tuz                                  Ağırlığının yaklaşık 90 katı
Deniz suyu                              Ağırlığının yaklaşık 40 katı

Bu sebeple, normal sular için emme oranlarının 150-200 kat arasında olması beklenir.

Aşağıda, ilave gösterim için grafik halinde verilmektedir:

 

QEMISOYL B?nin emiciliği üzerinde çeşitli tuzların etkisi

 

QEMISOYL gramı başına 
emilen su çözeltisi 
Gram miktarı

 

                                                        Tuz konsantrasyonu